Kategórie

Zľavnené produkty

Zásady o ochrane osobných údajov z 24.5.2018

Prevádzkovateľ internetoveho obchodu https://assante.sk - "Assante.sk"

spoločnosť Assane sro, uchováva a spracováva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR a je registrovaná Úrad pre ochranu osobných údajov v Brne - registračné číslo 00051388.

Všetky osobné údaje, ktoré ste nám poskytol / a alebo ktoré sme o vás získali v rámci návštevy našich internetových stránok spracováva spoločnosť Assane s.r.o. so sídlom Brno, Štefánikovej 129/59, PSČ 612 00, IČ: 26279991, ktorá je správcom (ďalej ako "Správca").

Účel spracovania údajov

Osobné údaje zbierame pre niekoľko účelov:

1) Prevádzka internetových obchodov vyžaduje zber technických dát pri návšteve a použítí e-shopu, týmito dátami sa rozumejú informácie o počítači, prehliadači, históriu navštívených stránok, obsahu košíka elektronického obchodu, trvania návštevy, zdroj návštevy. Tieto technické údaje sú ukladané na čas nevyhnutný na umožnenie nákupu zákazníkovi, ak zákazník nevykoná registráciu zákazníckeho účtu, alebo nákup bez registrácie zákazníckeho účtu, potom sú tieto dáta uchovávané po dobu maximálne 24 mesiacov, prípadne sú anonymné.

2) Ak dôjde k registrácii zákazníckeho účtu, alebo vykonanie nákupu bez registrácie, potom sú tieto dáta spracované Správcom na účely plnenia zmluvy a v rozsahu aký stanovuje tento dokument.

3) Plnenie kúpnej zmluvy, vedenie stavu zákazníckeho účtu, dodanie tovaru a plnenie zákonných povinností plynúcich zo zodpovednosti za vady (prípadné reklamácie).

Pre tieto účely sú údaje spracované po nevyhnutne nutnú dobu k naplneniu uvedených účelov.

4) V prípade udelenia súhlasu (napr. Udeleného v rámci súťaží, marketingových akcií, apod.) Či v prípade spracovania mena, priezviska, adresy a e-mailovej adresy subjektu údajov a nevyjadrenie nesúhlasu so spracovaním za účelom: marketingového využitia, ponúkanie výrokov a služieb a zasielanie obchodných oznámení.

V danom prípade sa údaje spracované po dobu do odvolania súhlasu, ktoré môže byť urobené písomne ​​na adrese Správcu či v rámci každého jednotlivého obchodného oznámení zaslaného e-mailom.

5) Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte svoj skôr udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu

Vo vzťahu k ďalším povinnostiam Správca riadiť sa Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) - GDPR prehlasujeme, že osobné údaje odovzdávame len tým subjektom, u ktorých pri našej činnosti máme zaistenú rovnakú ochranu osobných údajov, ktoré spracovávame.

Rozsah spracovanie údajov

Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom subjekt údajov osobné údaje Správcovi poskytol, tj. Hlavne v rozsahu registrácia zákazníka na ním prevádzkovaných e-shopoch a sú spracované vždy v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre naplnenie daného účelu a ak je pre určitý účel spracovania vyžadovaný súhlas, potom v rozsahu, ktorý je v predmetnom súhlasu špecifikovaný. Môže sa jednať najmä o meno, priezvisko, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, číslo bankového účtu, pohlavie, firmu (ak je nákup realizovaný na firmu), a ďalej údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov, tj. Druh, cena tovaru , dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu.

Ďalej Vás informujeme, že ak pri registrácii u políčka "Prihlásiť sa k odberu noviniek" ponecháte, alebo zaznačíte symbol začiarknutia, potom, je Správca oprávnený spracovať Vaše meno, priezvisko, adresu a e-mailovú adresu za účelom ponúkania produktov a služieb Správca (aj poštou) a zasielanie obchodných oznámení elektronickými prostriedkami na Váš e-mail v zmysle zákona č. 480/2004 Z. z ..

Pri spracovaní osobných údajov na marketingové účely, ponúkanie výrokov a služieb a zasielania obchodných oznámení, máte všetky vyššie uvedené práva s tým, že súhlas na uvedené účely je úplne dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať písomne ​​na adrese Správca a pre zasielanie obchodných oznámení e-mailom aj v rámci každého obchodného oznámení, ktoré Vám od nás e-mailom príde.

Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.

Vaše osobné údaje môžu byť spracované po dobu do odvolania vášho súhlasu.

Informačná povinnosť

Každá dotknutá osoba má práva podľa §§ 11 a 21 a nasl. zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov tj. predovšetkým právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu nepresných osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu, atď .. V prípade pochybností o dodržiavaní jeho práv v oblasti ochrany osobných údajov sa môže na Správca obrátiť so žiadosťou o nápravu či vysvetlenie, pre tieto účely použite poštovú adresu sídla Správcu,

alebo e-mail: assante(zavinac)assante(bodka)sk

Ak sú osobné údaje spracované pre účely marketingového využitia, ponúkanie výrokov a služieb a zasielanie obchodných oznámení a ak je k takémuto spracovaniu vyžaduje súhlas, potom udelenie súhlasu je úplne dobrovoľné a tento súhlas môže byť odvolaný podľa podmienok uvedených vyššie.

Osobné údaje môžu byť prípadne spracované na základe poverenia Správca podľa § 6 zákona č. 101/2000 Zb., Tzv. Spracovateľovi, u ktorých Správca vždy zaistí adekvátne podmienky ochrany osobných údajov. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov - www.uoou.cz.